پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه گل لیلیوم

مورد بیمه: 
محصول (گل شاخه بریده) لیلیوم.
مناطق تحت پوشش: 
اصفهان، تهران، مازندران ، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
برای کشت در فضای باز: حداکثر فروردین تا پایان شهریور ماه. تلفیق فضای باز و گلخانه: حداکثر تیر تا پایان آبان ماه. گلخانه معمولی: حداکثر شهریور تا پایان اسفند ماه. گلخانه های مجهز: حداکثر تا پایان شهریور سال بعد.
شماره صفحه: 
32
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تگرگ، زلزله، سیل، توفان، صاعقه، برف سنگین، باران های سیل آسا، سرما، متصاعدشدن گازهای آلوده کننده، دود و نشت سوخت، قطع برق،شبکه ،ترکیدگی لوله های آبرسانی.