سه شنبه، 11 مهر 02

بیمه گل میخک

مورد بیمه: 
بیمه گل میخک که شامل شاخه گل دهنده و بوته آن می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای: اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرج، گلستان، مرکزی.
مدت پوشش بیمه: 
از اول شهریورماه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
28
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سرما، تگرگ، توفان، سیل، زلزله، صاعقه، برف، باران، گرما، قطع برق، آتش سوزی، دودزدگی، متصاعد شدن گازهای آلاینده، نشت سوخت، ترکیدگی لوله های آبرسانی.