پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه چای

مورد بیمه: 
بیمه محصول چای در طول یک دوره بهره برداری می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: گیلان و مازندران.
مدت پوشش بیمه: 
از اول آذرماه هر سال تا پایان آبان ماه سال بعد.
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خشکسالی، باران های سیل آسا(فرسایش، رانش)، سرما، تگرگ ، سیل، زلزله.