سه شنبه، 15 اسفند 02

فراخوان جذب نمایندگی حقوقی ارزیابی خسارت بیمه کشاورزی

فراخوان جذب نمایندگی حقوقی ارزیابی خسارت بیمه کشاورزی

 

صندوق بیمه کشاورزی به منظور اجرای عملیات ارزیابی خسارت و پایش فنولوژی از میان اشخاص واجد شرایط ( فعالیت در اساسنامه شرکت ذکر گردیده باشد) دعوت به همکاری می نماید.

بر این اساس مقتضی است از تاریخ 4 بهمن ماه 1402 به مدت 5 روز کاری درخواست خود را به همراه سوابق و مدارک به اداره کل فروش و نمایندگی ها ارسال نمائید.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید