پنجشنبه، 09 آذر 02

باغات زیتون تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند + فیلم کوتاه معرفی بیمه زیتون

باغات زیتون تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی بر اساس آمار ثبت شده در کشور، کل سطح بارور زیتون در ایران حدود 50 هزار هکتار و سطح غیربارور بیش از 9 هزار هکتار است میزان تولید زیتون در کشور حدود 120 هزار تن است و ایران رتبه 18  تولید زیتون در جهان را داراست.

صندوق بیمه کشاورزی در راستای حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور، محصول زیتون را از زمان باروری و همچنین تنه درخت زیتون را از زمان کاشت تحت پوشش قرار می دهد.

باغات زیتون در برابر وقوع عوامل خطر قهری و طبیعی شامل سیل، طوفان، تگرگ، سرما و یخبندان، بارش برف سنگین، رطوبت، مه و بارندگی در زمان تلقیح، زلزله، گرما و باد گرم در زمان تلقیح و رانش زمین تحت پوشش بیمه کشاورزی می باشند.

از باغداران عزیز برای عقد قرارداد بیمه باغات زیتون دعوت می نمائیم تا به نمایندگی های بیمه کشاورزی و شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور مراجعه نمایند.

در پایان نظر شما را به دیدن فیلم کوتاه " معرفی بیمه زیتون" جلب می نمائیم.

منبع: 
روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید