پنجشنبه، 09 آذر 02

نقش‌آفرینی صندوق بیمه کشاورزی در حمایت از تولید انکار ناپذیر است

نقش‌آفرینی صندوق بیمه کشاورزی در حمایت از تولید انکار ناپذیر است

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از پایگاه خبری ایانا از عمکرد صندوق بیمه کشاورزی، بیش از یک میلیارد و 400 میلیون قطعه طیور را در سال زراعی گذشته توشه بیمه کشاورزی، بیمه شده است که تقریبا حدود 99 درصد از چرخه تولید تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

همچنین نقش‌آفرینی که بیمه کشاورزی در سال زراعی 1396-1395، در حذف کانون‌های آلوده داشته است حاکی از موفقیت این نهاد در حمایت از تولید است.

طبق گزارشات، صندوق بیمه کشاورزی بیش از 135 میلیارد تومان غرامت را بابت حذف کانون‌های آلوده پرداخت کردیم.

از طرفی طرح بیمه درآمد در مرغ تخم‌گذار تجارتی دلیل دیگری است که صندوق بیمه کشاورزی همچنان در کنار تولیدکنندگان است.

کلمات کلیدی: 

ارسال نظر جدید