سه شنبه، 11 مهر 02

مدیر امور توسعه بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی گفت: بیمه کشاورزی حامی تولید کنندگان خسارت دیده است تا به چرخه تولید بازگردند + فایل مصاحبه رادیویی

مدیر امور توسعه بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی گفت:

بیمه کشاورزی حامی تولید کنندگان خسارت دیده است تا به چرخه تولید بازگردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، روز دوشنبه 1 خرداد ماه 1402 قدرت اله نوری مدیر امور توسعه بیمه ای مهمان برنامه گفتگو محور مجله کشاورزی در شبکه رادیویی اقتصاد بود.

در این گفتگوی ویژه خبری نوری اشاره نمود بطور میانگین 70 درصد از حق بیمه محصولات کشاورزی را دولت با هدف کمک به تولیدکنندگان، پرداخت می نماید.

وی همچنین اضافه نمود تمامی غرامت های مربوط به سال زراعی 1400- 1401 به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت شده است.

نوری افزود غرامت های ناشی از وقوع خسارات در زیربخش های بیمه دام و طیور ظرف مدت یک هفته به بیمه گذاران پرداخت می گردد. 

مدیر امور توسعه بیمه ای گفت: پرداخت غرامت در بیمه کشاورزی منوط بر تامین اعتبار و نیز برآورد میزان افت عملکرد محصول ناشی از وقوع خسارات تحت پوشش در پایان دوره تولید خواهد بود.

قدرت اله نوری در پایان این گفتگو اشاره کرد صندوق بیمه کشاورزی وظیفه حمایت از بیمه گذاران خسارت دیده در بخش کشاورزی را برعهده دارد تا بتوانند مجددا به چرخه تولید باز گردند.

 

در پایان شما را به شنیدن فایل این مصاحبه رادیویی دعوت می نماییم.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید