سه شنبه، 11 مهر 02

امکان ثبت غیر حضوری خسارات بیمه کشاورزی

امکان ثبت غیر حضوری خسارات بیمه کشاورزی

بیمه کشاورزی همچون گذشته آماده ارزیابی و پرداخت خسارات بیمه گذاران است

به گزارش روابط عمومی وبین الملل صندوق بیمه کشاورزی:امروز شنبه هفتم فروردین ماه1400 مدیران وکارکنان صندوق بیمه کشاورزی،همچون سالیان گذشته ،ضمن حضور در محل کار،آماده خدمت رسانی به جامعه بزرگ کشاورزی وتولیدی کشور هستند.،همچنین در رابطه با خساراتی که همزمان بانوروز در برخی مناطق کشور رخ داده است،ضمن همدلی بابیمه گذاران خسارت دیده،دعوت می شودبرای اعلام خسارت یابه عبارت مصطلح بیمه ای ادعای خسارت(Claim)از یکی از شیوه های ذیل اقدام نمایند:

الف-از طریق مراجعه اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی مشتریان بیمه کشاورزی به نشانی cs.sabka.ir برای ثبت خسارات و مشاهده سوابق بیمه ای آنان

ب-ازطریق اجرای کدUSSDتلفن همراه به شماره

64009#*6655*

(باهمان شماره ای که در هنگام خرید بیمه نامه اعلام نموده اند)

پ-تماس تلفنی با شماره همراه مندرج در بیمه نامه

علاوه برآن،شماره تلفن همراه نمایندگان بیمه کشاورزی سراسر کشور در پرتال صندوق بیمه کشاورزی به نشانیsbkiran.ir نیز درج شده است.

درپایان ضمن آرزوی تندرستی وتوفیق برای جامعه بیمه گذاران،از عموم کشاورزان وبهره برداران درزیر بخش های منابع طبیعی،زراعت،باغبانی ودامپروری دعوت می شود با توجه به وجود پوشش بیمه ای ریسک های گوناگون بخش کشاورزی،همانند سیل،تگرگ،بیماری های دامی وطیف وسیعی ازعوامل خطر،نسبت به تهیه یاتمدید بیمه نامه از طریق تماس با نمایندگان بیمه کشاورزی،اقدام نمایند.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی
کلمات کلیدی: 

ارسال نظر جدید