سه شنبه، 15 اسفند 02

وظايف و حدود عمليات صندوق بيمه كشاورزی

ماده واحده قانون بیمه کشاورزی مصوب 87/10/22- هدف صندوق، انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي، دام، طيور، زنبورعسل، كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، طوفان، بادگرم، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي و يخبندان، آتش­سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه­ اي، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه­ اي و همچنین بیمه ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاههای آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری، فعالیت های کشاورزی و عوامل تولید نظیر ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی در قبال حوادث بیمه پذیر به عنوان وسيله­ اي براي نيل به اهداف و سياستهاي بخش كشاورزي مي ­باشد.

سایر وظایف و حدود عمليات صندوق بر مبنای اساسنامه قانونی به شرح زير است:

1 - بررسی و تحقیق در مورد مختصات اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فنی مناطق مختلف کشور.

2 - بررسی و تحقیق تطبیقی در مورد روشهای بیمه کشاورزی در دنیا با توجه به نظام بهره برداری، هدفها و سیاست های کشاورزی ایران جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسب ترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی و برنامه بخش کشاورزی.

3 - بررسی و مطالعه طرح های کاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ کردن آنها با طرحهای مربوط به عملیات زیربنایی و همچنین ارشاد تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی.

تبصره - اقدامات موضوع بندهای 1، 2 و 3 این ماده با استفاده از منابع اطلاعاتی و نتایج تحقیقاتی و همکاری سایر مؤسسات کشور انجام خواهد شد.

4 - تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل ها و اصلاح آنها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده.

5 - انجام عملیات بیمه محصولات کشاورزی.

6 - انجام هر گونه عملیات آموزشی و شرکت در سمینارها و کنفرانس ها، به نحوی که در ارتقاء سطح معلومات بیمه گذاران، کارشناسان و یا سایر کارمندان و دست اندرکاران بیمه کشاورزی در جهت پیشرفت و توسعه عملیات صندوق ضروری می باشد.

7- صندوق می تواند در صورت لزوم به منظور جلوگیری از رکود سرمایه خود، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار صددرصد دولتی خریداری نموده و یا از طریق بانک کشاورزی در طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به نحوی که سرمایه گذاری صندوق از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت نماید.