دوشنبه، 10 مهر 02

کارگزاران استان هرمزگان

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
پاوان گیاه بندر عباس 4001 سیمین شهبازی احمدی صدور بیمه نامه بندر عباس- بلوار امام خمینی- ورودی شماره 3 - واحد سی 3 07633664586
نخلستان سبز رودان 4002 مهدیه کمالی صدور بیمه نامه رودان- بلوار شهدا- جنب جهاد کشاورزی 0799193237
هرمزیاران جنوب 4003 محمد ثمالی صدور بیمه نامه میناب- سه راه بیمارستان قدیم 07642223055
سبزپوشان حاجی آباد 4004 مجید امانی صدور بیمه نامه حاجی آباد- بلوار شهید بهشتی- جنب بانک کشاورزی 07635421510