چهارشنبه، 02 فروردين 02

کارگزاران استان لرستان

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
پردیسان سبز لرستان 3708 بهاره مرادی صدور بیمه نامه دورود- بلوار جهادگران- كوچه جهاد هفتم 06654216634
ایمن کشت ازنا 3709 ایوب زند لشنی صدور بیمه نامه ازنا- بلوار جهاد- نبش کوچه شهید زمانی 06643426351
سروش تمندر الیگودرز 3710 محبوبه عباسی فرج زاده صدور بیمه نامه بلوارشرقی- اداره كشاورزی سابق- طبقه دوم 06642242455
سبز پالیز مهر 3701 نوشین طولابی فرد صدور بیمه نامه خرم آباد- خیابان علوی- کوچه شهید رحیمی- پلاک 22 066133332747
خرم بیمه افلاک 3702 ایمان نظری صدور بیمه نامه رومشكان- روبروی بانک کشاورزی 06636523421
سبز فرجام کوهدشت 3703 جهانشاه حسینی نیا صدور بیمه نامه کوهدشت -خیابان رودکی- روبروی دانشگاه علمی و کاربردی 06632630663
فلاح پرور متین 3704 امیر حسین بهاری صدور بیمه نامه خیابان انقلاب جنوبی- نبش انقلاب 17- پلاک 1 06634228110
طبیعت گستر خاوران 3705 امین حسین پور صدور بیمه نامه دلفان- خيابان امام- ابتداي كوچه شهيد شيرخاني 06637240498
سروش سبز غرب 3706 رضا تليكانی صدور بیمه نامه بروجرد- خیابان خرم- نبش کوچه شیرزاد 06622620930
تاف زاگرس سلسله 3707 یونس ندری صدور بیمه نامه سلسله- بلوار سی متری مطهری شرقی- نرسیده به دانشگاه ملی 06635228655