سه شنبه، 15 اسفند 02

کارگزاران استان كرمانشاه

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
حامیان کشت کرمانشاه 3318 کامبیز خورشیدی صدور بیمه نامه کرمانشاه- وکیل آقا- خیابان شهید انتظاری 08337221076
سامان گستر شاهو 3302 یوسف صحرایی صدور بیمه نامه سنقر- خیابان سیلو 08348428327
آرام طبیعت دالاهو 3313 صادق عبدالهی صدور بیمه نامه اسلام آباد غرب- چهارراه زنگنه- خیابان شهرستانی 08345240844
پادیر 3314 مسعود مرادی صدور بیمه نامه سرپل ذهاب- سه راهی شهرک زراعی 08342242450
کشاورز حامی آناهیتا 3303 مهتاب حقیقی فرد صدور بیمه نامه کنگاور- بلوار انقلاب- روبروی تعاونی 11 08348229940
همیار کشاورزان اورامان 3317 عارف خوش رفتار صدور بیمه نامه پاوه- چهار راه ارشاد 08346123133