يكشنبه، 06 فروردين 02

کارگزاران استان سمنان

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
نگین سبز کومش 2509 عبدالرضا پاکدامن صدور بیمه نامه مهدیشهر- خیابان بسیج- جنب شرکت فرش 02333624382
سبز باوران قومس 2503 معصومه گرائیلی صدور بیمه نامه سمنان- خیابان حکیم الهی 5 033331291
كوشاگستر سبز شاهرود 2506 سعيده رحمانی صدور بیمه نامه شاهرود- بسطام- ابتدای بلوار کشاورز- روبروی بانك كشاورزی 032524981
نسیم سبز مزارع کومش 2504 حمیدرضا قاسمی صدور بیمه نامه آرادان- خیابان 20 متری- جنب آژانس 02334544767
گویش سبز شاهرود 2507 مهدی قاسمی صدور بیمه نامه بسطام- ایتدای بلوار کشاورز- روبروی بانک کشاورزی 023524944
بیمه گران طبیعت گرمسار 2502 محسن امیری صدور بیمه نامه گرمسار- خیابان آیت الله سعیدی- کوچه بهشت- ساختمان بهشت 034243560