پنجشنبه، 03 فروردين 02

کارگزاران استان خراسان شمالي

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
بیمه گستر شیروان 2203 الهام نیرومند بیگان صدور بیمه نامه شیروان- خیابان خیام- 20 متر پایین تر از بانک کشاورزی 05836230835
محافظ سبز سمنگان 2205 محسن شیخ نژاد صدور بیمه نامه آشخانه- بلوار شهید بهشتی- روبروی بانک کشاورزی 05832926836
مهر کستر کشاورزان راز 2206 مصطفی مجردی صدور بیمه نامه راز- نرسیده به بانک کشاورزی- نبش کوچه شهید کهندل 05832623540
سبزبنا خراسان شمالی 2201 سپیده فیروزه صدور بیمه نامه بجنورد- حدفاصل چهارراه 15 خرداد و میدان کارگر- مجتمع روغنی 05832210485
سبزآریان فاروج 2202 آسیه بهروز صدور بیمه نامه فاروج- بلوار طالقانی- طالقانی 2- نبش نادری یک 05836426890
دشتبانان تلاشگر 2204 زهرا ایمانی صدور بیمه نامه اسفراین- میدان 22 مهر- روبروی ورزشگاه شهدای محراب 058337221161