دوشنبه، 10 مهر 02

کارگزاران استان چهار محال و بختياري

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
سبز گستر دهقان سامانی 1901 جعفر بیابانی صدور بیمه نامه شهرستان سامان- ابتدای بلوار ولیعصر- 3520760
زرین باغ چهار محال 1902 فرشاد داوطلب سامانی صدور بیمه نامه شهرکرد- بلوار حافظ جنوبی- چهارراه دانشسرا 3832275510
هفت لنگ اردل 1903 رحیم گنجی صدور بیمه نامه شهرستان اردل - شهر اردل- خیابان شهید بهشتی- روبروی بهزیستی 03834344367
شایان سبز 1904 عليرضا محمد صادقی صدور بیمه نامه بروجن- میدان شهرداری 03834230830
آذین کشت لردگان 1905 بهزاد اسماعیلی صدور بیمه نامه لردگان- چهارراه شهرداري- جنب صندوق قرض الحسنه حضرت ولیعصر- طبقه بالاي پست بانك 03834449322
نوید زاینده رود 1906 غلامرضا چهلگردی سامانی صدور بیمه نامه سامان- خیابان پاسداران- جنب مرکز درمانی نور 03833520374
دامون سبز چهار محال 1907 عليرضا رفيعی بروجنی صدور بیمه نامه شهرکرد- خیابان ولیعصر- سه راه سینما- پاساژ نور 038332262545
سالدرن میزدج 1908 پروین ترابی فارسانی صدور بیمه نامه فارسان- خیابان شهید باهنر- جنب بانک کشاورزی 03833221118