شنبه، 13 خرداد 02

کارگزاران استان قزوين

نام شرکت کد نمایندگی نام نوع فعالیت آدرس تلفن مستقیم
بیمه سبز طبیعت 2811 محمد زارعی صدور بیمه نامه تاکستان- شهر ضیاء آباد- روبروی درمانگاه سابق 0283563988
حامی برزگر تاکستان 2810 مهناز سلیمانی راد صدور بیمه نامه تاکستان- چهارراه غفاری- خیابان عدالت- نبش کوچه دوم 02835244994
فلاحت سبز بهاران 2803 حجت اله آخوندی صدور بیمه نامه تاکستان- خرمدشت- روبروی بانک ملی 0283563988
ایمن بیمه خرقان 2804 خدیجه کریمی صدور بیمه نامه آوج- شهر آبگرم- روبروی بانک ملی 3563988