جمعه، 20 تير 99

مبتکران سبز کارون

کد نمایندگی: 
2313
نام شرکت: 
مبتکران سبز کارون
نام مدیر عامل: 
کامران صفرزاده
نوع فعالیت: 
صدور بیمه نامه
استان: 
خوزستان
آدرس: 
سوسنگرد- کوی ابوذر- مقابل انجمن صنفی کشاورزان
تلفن: 
06712233411

ارسال نظر جدید