برگزاری جلسه مشترک هماهنگی بامعاونان تولیدات گیاهی با هدف خدمت رسانی بهینه به جامعه کشاورزی کشور و به منظور...
نشست مشترک صندوق بیمه کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی به منظور هماهنگی وهم افزایی در خدمت رسانی ؛نشست...
کارگروه ارتقاء توانمندی  حرفه ای رابطین آموزش بیمه کشاورزی برگزار شد     به منظور وحدت...
خسارت های سیل تیرماه جبران می شود صندوق بیمه کشاورزی ضمن ابراز همدردی با هم میهنان آسیب دیده ازسیل تیرماه 94...