سالانه پنج هزارمیلیاردریال خسارت به باغ های تهران وارد می شود مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران گفت:...
مهندس معماریان مدیرگروه خدمات بیمه ای استان خوزستان درنشست خبری پایان فصل بیمه پذیری پاییزه بیان داشتند:به...
راه اندازی سامانه الکترونیک بیمه دام عشایر در سال 94 رئیس سازمان امور عشایری کشور، از راه اندازی سامانه...
رتبه نخست خشکسالی 92 در ایران معاون وزیر کشور و رئیس مدیریت بحران کشور گفت: استان سمنان در سال گذشته خشکسال...

گالري تصاوير