مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق بیمه کشاورزی برگزارشد درروز نهم شهریورماه 94 مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق...
بهبود ضریب امنیت غذایی کشور در دولت یازدهم در پی انتشار مطالبی در زمینه کاهش ضریب امنیت غذایی در برخی رسانه...
مدیر امور مالی و سرمایه انسانی صندوق بیمه کشاورزی معرفی شد      طی حکمی از سوی دکتر...
برگزاری جلسه مشترک هماهنگی بامعاونان تولیدات گیاهی با هدف خدمت رسانی بهینه به جامعه کشاورزی کشور و به منظور...