پرداخت بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال غرامت بیمه محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی مدیرشعب بانک کشاورزی آذربایجان...
سیلاب ۴.۵ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خرم آباد خسارت زد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد گفت: میزان...
با حضور و مشارکت صندوق بیمه کشاورزی سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران برگزار شد سومین کنفرانس ملی مدیریت...
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی  از نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد براساس برنامه ریزی قبلی، نیمروز چهارشنبه...