استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای مقابله با پدیده بیابان زایی باید با استفاده از یافته های علمی و پژوهشی...
   نخستین جشنواره فرهنگی – ترویجی بیمه کشاورزی برگزار شد        ...
نابودی محیط زیست، عامل توسعه ی ناپایدار پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست نام گرفت تا جمعیت هفت میلیاردی کره ی...
جشن میلاد امام زمان (عج) در صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد همزمان با فرخنده زادروز با سعادت یگانه منجی عالم...