کارگاه آموزشی ویژه مدیران گروه خدمات بیمه کشاورزی سراسر کشور برگزار شد کارگاه آموزشی ویژه مدیران گروه...
اردیبهشت ماه آخرین فرصت برای بیمه نخیلات و مرکبات   با نزدیک شدن به پایان مهلت بیمه نخیلات و...
حضور مدیران صندوق بیمه کشاورزی در مناطق سیل زده به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی،...
نخستین جلسه ستاد بیمه طیور در سال 1395 برگزار شد بنا به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه...