جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد این جلسه صبح امروز مورخ 25/اردیبهشت/95 در محل سرای...
کارگاه آموزشی ویژه مدیران گروه خدمات بیمه کشاورزی سراسر کشور برگزار شد کارگاه آموزشی ویژه مدیران گروه...
اردیبهشت ماه آخرین فرصت برای بیمه نخیلات و مرکبات   با نزدیک شدن به پایان مهلت بیمه نخیلات و...
حضور مدیران صندوق بیمه کشاورزی در مناطق سیل زده به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی،...