تعامل با صدا و سيما براي معرفي خدمات بانك کشاورزی نشست مديران عامل بانك ها به ميزباني بانك كشاورزي صبح شنبه...
پرداخت 140 هزار میلیارد ریال برای یک میلیون و 200 تن گندم سخنگوی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی خبر داد:...
دولت از ایجاد واحدهای تولیدی و فراوری در بخش کشاورزی حمایت می کند وزیر محترم جهاد کشاورزی گفت: دولت برای...
خط اعتباری 10هزار میلیارد ریالی برای حمایت از بخش کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال خط اعتباری 10هزار...