بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای سیاست...
تقدیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک کشاورزی  معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و...
موفقیت صندوق بیمه کشاورزی در کسب گواهینامه اهتمام برای تعالی آموزش صندوق بیمه کشاورزی موفق به کسب گواهینامه...
91  هزار هکتار اراضی زراعی و باغی استان بوشهر زیر پوشش بیمه قرار گرفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان...

گالري تصاوير