قرارداد جدید بانک کشاورزی با صندوق توسعه ملی برای تسهیلات به کشاورزان مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: به تازگی...
بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر ماه هیئت مدیره صندوق بیمه، زراعت یونجه برای اولین بار در کشور تحت پوشش بیمه قرار...
طرح بیمه تضمین تولید گندم دیم با پوشش 80 درصد تولید امسال برای اولین بار در استان خوزستان اجرا می شود. در...
اولین همایش بیمه کشاورزی در استان کرمان روز شنبه 19 مهرماه سال جاری با حضور مهندس صفرپورطاهر قائم مقام صندوق...

گالري تصاوير